Theatre Smash at Marymount Manhattan College (March 2018)

Directing Projects at Marymount Manhattan College:

Mountain Language (December 2017) / Akhmatova (December 2016)

 

Kiss Me, Kate at Marymount Manhattan College (March 2017)